how to build a website for free

O firmie

Firma PROFIL P.W. Marcin Bąkowski powstała w lutym 2002 roku w Bydgoszczy.

Obsługujemy głównie teren całego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przylegającymi doń województwami: pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Profil specjalizuje się w realizacji usług z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej (budowa dróg i mostów, budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, szlaki kolejowe, tunele, wiadukty, budynki, hale produkcyjne i magazynowe, etc.) Posiadamy ugruntowaną renomę, którą zdobyliśmy dzięki najwyższej jakości usług oferowanych w przystępnych cenach. Zapewniamy krótkie terminy wykonywania prac i najwyższą, gwarantowaną jakość usług. Posiadamy liczne referencje i listy promocyjne od władz samorządu lokalnego oraz firm regionu kujawsko-pomorskiego. Firma liczy 20 pracowników, w tym inżynierów i techników geodetów. Biuro z pracownią znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Nad Torem 50 Jesteśmy wyposażeni we własny, niezbędny, nowoczesny sprzęt pomiarowy – m. in:

nowoczesne odbiorniki GPS współpracujące z systemem ASG-EUPOS,
precyzyjne zmotoryzowane tachimetry elektroniczne,
precyzyjne niwelatory,
komputery, plotery i skanery wielkoformatowe
specjalistyczne oprogramowanie,
samochody terenowe.

USŁUGI

Przedmiotem działania Firmy PROFIL jest wykonywanie prac geodezyjnych i projektowych w zakresie:

 • geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych i przemysłowych
 • geodezyjnego nadzoru inwestycji
 • pomiarów satelitarnych (GPS)
 • opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej
 • inwentaryzacji obiektów
 • podziałów i rozgraniczeń nieruchomości
 • wytyczenia obiektów
 • podziałów działek, wznowień granic
 • dynamicznych i statycznych pomiarów współrzędnych
 • tyczenia RTK
 • budowy osnów geodezyjnych
 • wykonywania map sytuacyjno - wysokościowch do celów projektowych
 • inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych

Galeria


Sprzęt

Budowa Trasy Średnicowej Etap II - odcinek 1 od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej w Grudziądzu.

Opis inwestycji.

Przedmiotem inwestycji II Etapu Trasy Średnicowej była budowa nowego połączenia drogowego od ul. Południowej do wybudowanego w ramach I Etapu ronda w ul. Droga Łąkowa w Grudziądzu. Cała inwestycja znajdowała się w granicach administracyjnych miasta Grudziądza. Docelowo cała Trasa Średnicowa łączy autostradowy Węzeł „Grudziądz” z ul.Paderewskiego (droga krajowa nr 16 i nr 55). Etap II był odcinkiem środkowym całego zamierzenia, z tymczasowym połączeniem poprzez ul.Południową z ul. Szosa Toruńska. W przyszłości przewiduje się przekwalifikowanie Trasy Średnicowej jako odcinka drogi krajowej.

W ramach inwestycji wybudowana została nowa dwujezdniowa ulica klasy G, w większości po nowym terenie. Częściowo nowa ulica przebiega po śladzie istniejącej ul.Solidarności. Wykorzystano pod budowę jednej z jezdni Trasy istniejącą ul. Lotniczą. Na odcinku od ronda Ks. J. Popiełuszki do ul. Hallera wykonane zostały wcześniej elementy Węzła „Warszawska”, które zostały w pełni wykorzystane na etapie inwestycji.

W ramach inwestycji przewidziano również:
 • przebudowę istniejących skrzyżowań z ul. Hallera na Węźle „Warszawska”:
 • budowę węzła „Warszawska” na który składają się:
 •                 wiadukt WD-4 na ul. Hallera o dł. 2 x 47m
 •                 łącznice: DL-1 o dł. 295m, DL-4 o dł. 275m, DL-5 o dł. 240m
 • przebudowę ul. Południowej do ronda Dmowskiego, wraz z jej poszerzeniem i przebudową
 • przejazdu kolejowego do kategorii B (półrogatki samoczynne); [przebudowa urządzeń torowych i sterowania ruchem w pasie kolejowym objęta jest odrębnym pozwoleniem na budowę ;
 • przebudowę ul. Hallera na odcinku do Nauczycielskiej na długości ok. ~450m
 • przebudowę odcinka ul. Parkowej na długości ok. ~250m;
 • budowę drogi dojazdowej w rejonie cmentarza i skrzyżowania z ul. Parkową, wraz z parkingiem;
 • budowę drogi dojazdowej do budynków przy ul. Lotniczej od strony Parkowej o dł. ~300m wraz z miejscami parkingowymi oraz chodnikiem;
 • budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;
 • budowę oświetlenia trasy;
 • budowę odwodnienia ulic i skrzyżowań poprzez kanalizację deszczową;

Całkowita długość budowy drogi wyniosła łącznie ~4,36 km (w tym przebudowa ul. Południowej ~150m).

Koszt inwestycji : 48 376 574,95 zł brutto


FORMULARZ KONTAKTOWY

Adres

PROFIL P.W. Marcin Bąkowski
ul. Jeziorna 40
85-436 Bydgoszcz

Biuro: ul. Nad Torem 50
85-409 Bydgoszcz

Dane kontaktowe

Email:
geodezja@geodezja-profil.pl
biuro@geodezja-profil.pl
Telefon: kom. 509-326-309